Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası, xBitcoin Capex Club web sitesinin kullanıcılarından nasıl veri topladığını ve bu verilerin daha sonra hangi yöntemlerle işlendiğini açıklamaktadır. xBitcoin Capex App, güvenilir pazarlama hizmetleri sunmaya yönelik meşru menfaatimizin rehberliğinde, yalnızca müşterilerimizle olan sözleşmelerimizin yerine getirilmesi ve web sitemizin/sitelerimizin teknik bakımı ve iyileştirilmesi için gerekli olduğu ölçüde veri toplar. xBitcoin Capex App kullanımınızla ilgili tüm veri toplama ve işleme, yürürlükteki veri koruma yasalarına uygundur.

Giriş

Bu Politikanın Amacı

Bu Gizlilik Politikası, xBitcoin Capex App platformunun kullanıcılarımızın web sitemiz ve hizmetlerimizle etkileşimleri sırasında paylaştığı kişisel bilgileri nasıl topladığını, kullandığını, sakladığını ve koruduğunu açıklığa kavuşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, kullanıcıların veri koruma haklarına ilişkin bir genel bakış da sunacaktır.

Aşağıdaki yasal terimler, bu Gizlilik Politikasında yer alan tanımlara göre anlaşılmalıdır:

Tanımlar

Kişisel Verilerinizin Toplanması

Web sitemizde reklamı yapılan yüksek kaliteli hizmetleri sağlamak için XBTC Capex platformu kullanıcılarından bazı verileri toplaması gereklidir. Kullanıcıların Kişisel Verilerini aşağıdaki şekillerde toplarız:

Müşteri, sitemizi kullanarak kişisel bilgilerini isteyerek sağladığında:

xBitcoin Capex App web sitesini ve hizmetlerini kullanımınız boyunca, bir dizi Kişisel Veriyi gönüllü olarak verebilirsiniz. Örneğin, kayıt veya iletişim formlarımızı doldurduğunuzda, adınızı ve iletişim bilgilerinizi paylaşabilirsiniz. Bu yollarla gönüllü olarak sağladığınız veriler, özgür ve bilgilendirilmiş rızanızla verilmiş olarak kabul edilir.

Kullanıcılar Kişisel Verilerini XBTC Capex Club ile iletişim halinde paylaştığında:

Kullanıcılar, xBitcoin Club ile yazışmalarında ek bilgiler ve Kişisel Veriler paylaşabilir. En azından, müşterilerin bize ulaştıklarında iletişim bilgilerini paylaşmaları gerekir, böylece onlara nasıl geri döneceğimizi öğrenebiliriz. xBitcoin Capex Club platformunun hizmetlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan bilgilerin, sağlamış olsanız bile işlenmeyeceğinden emin olabilirsiniz.

Web sitemizdeki çerezler ve diğer işlevler kullanıcılar hakkında veri topladığında:

xBitcoin Capex App web sitesi, sayfalarımızın teknik performansını izlemek ve müşteri tabanımızın davranışları ve tercihleri hakkında bilgi edinmek için çerezleri ve diğer işlevleri kullanır. Bu şekilde toplanan verileri belirli bireyleri tanımlamak için değil, kullanıcı segmentlerini toplu olarak incelemek için kullanırız.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Bir şirket olarak, xBitcoin Club veri toplama ve işleme faaliyetlerini yalnızca hizmetlerimizin yerine getirilmesi, sorunsuz bir tarama deneyimi sağlanması ve meşru menfaatimiz olan web sitemizdeki olası iyileştirmelerin araştırılması ve planlanması için zorunlu olanlarla sınırlar. Kişisel Verileri toplamamız ve işlememiz, yürürlükteki tüm veri koruma mevzuatına ve gizlilik haklarınıza saygı gösterir.

xBitcoin Capex App web sitesinin Kişisel Verileri toplaması ve işlemesi aşağıdaki gerekçelerle gerçekleştirilmektedir:

Lütfen xBitcoin Club platformunun Veri Toplayıcı olduğunu ancak Veri İşleyici olmadığını unutmayın. Verilerinizi gerekenden daha uzun süre saklamıyoruz ve kullanıcı verilerini özel sunucularımızda saklamıyoruz. Kullanıcılar xBitcoin Capex Club ile bir hesap oluşturduklarında, verilerini üçüncü taraf Veri İşleyicilerine göndermemize ilişkin rızalarını vermelerini isteriz. Bu Veri İşleyiciler, XBTC Club platformunun üçüncü taraf broker ortaklarıdır ve daha sonra verileri kullanıcının adına bir ticaret hesabı kaydetmek ve bunun aracılığıyla çeşitli finansal hizmetler sunmak için kullanabilirler.

Kişisel Verilerinizin işlenme şekli hakkında daha fazla açıklamaya ihtiyacınız olması durumunda, lütfen verilerinizi işlemekten sorumlu oldukları için xBitcoin Capex App platformunun sizi eşleştirdiği brokera başvurun.

Kişisel Verileri Neden Topluyor ve İşliyoruz?

XBTC Capex Club, web sitesinin düzgün çalışmasını sağlamak ve müşterilerimize reklamını yaptığımız hizmetleri sunabilmek için kullanıcılarından veri toplamaya ihtiyaç duyar.

Veri toplama ve işleme aşağıdaki nedenlerden dolayı gereklidir:

Çerezler ve Veri İşleme

Çerezler, her kullanıcıyı tanımlamak için sunucumuz tarafından oluşturulan özel dosyalardır. Web sitemizin ve içeriğimizin teknik performansı hakkında bir dizi farklı bilgi sunarlar ve kullanıcılarımızı daha iyi anlamamıza yardımcı olurlar. Sonuç olarak, xBitcoin Club müşterilerine daha sorunsuz bir tarama deneyimi sunmak için iyileştirmeler yapabilir.

Müşterilerimiz XBTC Club üzerinde üç farklı çerez türü ile karşılaşabilir.

Temel Çerezler

Kalıcı çerezler olarak da bilinen bu dosyalar, sitemizde oturum açma bilgilerini hatırlama veya otomatik doldurma önerileri sunma gibi bazı işlevleri etkinleştirmeye yardımcı olur. Temel çerezleri devre dışı bırakırsanız, XBTC Capex web sitesini geliştiricilerimizin amaçladığı şekilde deneyimleyemeyebilir ve bazı hizmetlerden tamamen mahrum kalabilirsiniz.

Google Analytics Çerezleri

xBitcoin Capex Club, kullanıcı tabanımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için Google Analytics’e güveniyor. Bu çerezler hayati önemde olmamakla birlikte, web sitemizin optimizasyonu için çok önemlidir. xBitcoin Club web sitesinin farklı web sitesi içeriklerinin nasıl performans gösterdiğini ve kullanıcılarımızın tarama tercihlerinin neler olduğunu görmesine yardımcı olurlar, böylece gelecekte onlara daha keyifli, kişiye özel bir deneyim sunabiliriz.

Üçüncü Taraf Çerezleri

xBitcoin Club web sitesi, bağlı üçüncü taraf ortaklarımıza ait çerezleri de içerir.

Kişisel Veri Depolama

xBitcoin Capex Club web sitesinin müşterilerinden topladığı hiçbir veri sunucularımızda saklanmaz. Yukarıda açıklandığı gibi, hesap kaydı sırasında kullanıcı, verilerini üçüncü taraf bir finansal aracıya göndermek için XBTC Capex Club’e onay verir. Bu aracı şirket Veri İşleyici olarak hizmet verir ve müşterinin verilerini işlemek ve saklamakla görevlidir.

Ortaklarımız, veri işleme faaliyetlerinde GDPR gibi veri koruma mevzuatına uyar. Bununla birlikte, müşterinin verilerinin işlenmesi ve saklanması hakkında daha fazla bilgi edinmek için her aracının (brokerın) kendi Gizlilik Politikasını öğrenmesi tavsiye edilir.

Kişisel Verilerin Korunması

Son derece deneyimli ekibimiz, müşterilerimizin konforunu ve güvenliğini sağlamak için web sitemizde ilgili tüm endüstri standardı güvenlik önlemlerini uygulamıştır. Ayrıca, xBitcoin Club kullanıcıların verilerini yetkisiz üçüncü taraflarla paylaşmaz. Verilerinizi üçüncü bir tarafla paylaşmamız gerekirse, örneğin yasalara uymak için, XBTC Capex Club size ulaşacak ve nazikçe onayınızı isteyecektir.

Ayrıca, tüm xBitcoin Capex App personelinin gizlilik anlaşmaları altında olduğunu ve verilerinizi ifşa etme veya tartışma özgürlüğüne sahip olmadığını unutmayın. Kişisel bilgileriniz yalnızca talep edilen hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli olan asgari sayıda çalışan tarafından görülebilecektir.

Bununla birlikte, bazı ender durumlarda, yasal makamlar gibi belirli kurum ve kuruluşlar, Kişisel Verilerinizin bir kısmına erişimi xBitcoin Club platformundan talep edebilir. Örneğin, bir kullanıcı, XBTC Capex Club tarafından kendisi hakkında toplanan verilerin ilgili olduğu bir cezai soruşturmanın parçası olursa, yasa gereği bu talebe uymak zorunda kalabiliriz.

Buna rağmen XBTC Club, aldığı Kişisel Verilere erişime yönelik tüm talepleri dikkatli bir şekilde değerlendirme taahhüdünü sürdürecektir. İşbirliğimizin gerçekten yasal olarak gerekli olup olmadığını veya talebin meşru olup olmadığını duruma göre belirleyeceğiz. xBitcoin Club, müşterinin ikamet ettiği ülkedeki hukuk kuralları tarafından geçersiz kılınmadığı sürece müşterilerinin gizliliğine öncelik verir.

Kişisel Verilerin Paylaşımı

Üçüncü bir tarafın Kişisel Verilerinize erişmesi gerektiğinde, xBitcoin Club sizi bu konuda bilgilendirecek ve onayınızı alacaktır.

Verilerinizi paylaşabileceğimiz üçüncü taraf ortaklarımızın (bilgilendirilmiş onayınızı verdikten sonra), bizimkinden farklı olsun ya da olmasın, ayrı olarak incelemeniz gereken kendi Gizlilik Politikaları olduğunu unutmayın.

Ayrıca, xBitcoin Club platformunun verilerinizi aracı kurumlar dışında paylaştığı başka üçüncü taraflar da olabilir. Bu tür veri paylaşımı, işimizin işleyişi için gereklidir. Örneğin, xBitcoin Capex App web sitesini barındıran şirket, yasalar gereği kullanıcılarımızın bazı Kişisel Verilerine erişme hakkına sahiptir.

XBTC Capex Club müşterilerinin Kişisel Verilerinin işlenmesi, aktarımı ve kullanımı GDPR ve diğer ilgili veri koruma yasalarına göre yapılır.

Veri Koruma Haklarınız

GDPR ve gizlilikle ilgili benzer yasalara göre, tüm site kullanıcıları birkaç önemli hakka sahiptir:

Buna ek olarak, müşteriler şu haklara sahiptir:

İkamet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak ek veri koruma mevzuatı geçerli olabilir. xBitcoin Capex Club platformunun kullanıcı verilerini nasıl topladığı ve işlediği ile ilgili başka sorularınız varsa, bize ulaşmak için Bize Ulaşın sayfasını kullanabilirsiniz. Sorunuza en kısa sürede ve en geç başvurunuzu takip eden bir takvim ayı içinde yanıt vereceğiz.

Değişiklikler

xBitcoin Capex Club, web sitesinde ve mevcut Gizlilik Politikası da dahil olmak üzere tüm alt sayfalarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bunu müşterilerimizi önceden bilgilendirerek veya bilgilendirmeden yapabiliriz. Değişiklikler sitemizde resmi olarak yayınlandığı anda geçerlilik kazanır. En son sürümlerini bildiğinizden emin olmak için şartlarımızı ve politikalarımızı düzenli olarak okumanızı tavsiye ederiz. xBitcoin Club platformunu kullanmaya devam etmeniz, tüm değişikliklere resmi onay verdiğiniz anlamına gelir.

Sizi bölgeniz için en iyi broker ile buluşturuyoruz...