Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur xBitcoin Capex Club samlar in uppgifter från sina användare och hur dessa uppgifter sedan behandlas. Med vägledning av vårt legitima intresse av att tillhandahålla tillförlitliga marknadsföringstjänster samlar xBitcoin Capex App in uppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att fullgöra våra avtal med våra kunder och för det tekniska underhållet och förbättringen av våra webbplatser. All insamling och behandling av uppgifter i samband med din användning av xBitcoin Capex App sker i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Introduktion

Syftet med denna policy

Denna integritetspolicy syftar till att klargöra hur xBitcoin Capex App samlar in, använder, lagrar och skyddar personlig information som våra användare delar med sig av under deras interaktion med vår webbplats och våra tjänster. Utöver det ger den en översikt över användarnas dataskyddsrättigheter.

Följande juridiska termer ska förstås enligt definitionerna i denna integritetspolicy:

Definitioner

Insamling av dina personuppgifter

Det är nödvändigt för XBTC Capex att samla in vissa uppgifter från sina användare för att kunna tillhandahålla de högkvalitativa tjänster som annonseras på vår webbplats. Vi samlar in användarnas personuppgifter på följande sätt:

När kunden frivilligt lämnar personlig information genom att använda vår webbplats:

När du använder webbplatsen och tjänsterna xBitcoin Capex App kan du frivilligt lämna en rad personuppgifter. Du kan till exempel dela med dig av ditt namn och din kontaktinformation när du fyller i våra registreringsformulär eller kontaktformulär. Uppgifter som du frivilligt tillhandahåller på dessa sätt anses vara givna med ditt fria, informerade samtycke.

När användare delar personuppgifter i kommunikation med XBTC Capex Club:

Användare kan dela med sig av ytterligare information och personuppgifter i sin korrespondens med xBitcoin Club. Kunderna behöver dela med sig av sina kontaktuppgifter när de kontaktar oss så att vi vet hur vi ska nå dem tillbaka. Du kan vara säker på att information som inte är relevant för att uppfylla xBitcoin Capex Clubs tjänster inte kommer att behandlas, även om du har lämnat den.

När cookies och andra funktioner på vår webbplats samlar in uppgifter om användare:

Webbplatsen xBitcoin Capex App använder cookies och andra funktioner för att övervaka den tekniska prestandan på våra sidor och för att lära sig mer om beteenden och preferenser hos våra kunder. Vi använder inte data som samlas in på detta sätt för att identifiera enskilda individer utan för att studera användarsegment kollektivt.

Behandling av personuppgifter

Som företag begränsar xBitcoin Club sin datainsamling och behandling av uppgifter endast till vad som är obligatoriskt för att uppfylla våra tjänster, tillhandahålla en smidig webbupplevelse samt forskning och planering av potentiella förbättringar av vår webbplats, där vi har ett legitimt intresse. Vår insamling och behandling av personuppgifter respekterar all tillämplig dataskyddslagstiftning och din rätt till integritet.

xBitcoin Capex Apps insamling och behandling av personuppgifter sker på följande grunder:

Observera att xBitcoin Club är datainsamlare men inte databehandlare. Vi behåller inte dina uppgifter längre än nödvändigt och lagrar inte användardata på våra egna servrar. När användare skapar ett konto hos xBitcoin Capex Club ber vi dem att samtycka till att ge sitt informerade samtycke till att vi skickar deras uppgifter till tredjepartsdatabehandlare. Dessa databehandlare är XBTC Club:s tredjepartsmäklare, som sedan kan använda uppgifterna för att registrera ett handelskonto för användarens räkning och erbjuda olika finansiella tjänster genom det.

Om du behöver ytterligare förtydliganden om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen vänd dig till mäklaren som plattformen xBitcoin Capex App har matchat dig med, eftersom de ansvarar för hanteringen av dina uppgifter.

Varför vi samlar in och behandlar personuppgifter

XBTC Capex Club behöver samla in data från sina användare för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt och för att kunna tillhandahålla de tjänster som vi annonserar till våra kunder.

Insamling och behandling av uppgifter krävs av följande skäl:

Cookies och databehandling

Cookies är särskilda filer som genereras av vår server för att identifiera varje användare. De ger en rad olika insikter om den tekniska prestandan hos vår webbplats och vårt innehåll och hjälper oss att förstå våra användare bättre. Som ett resultat av detta kan xBitcoin Club göra förbättringar för att leverera en smidigare surfupplevelse till våra kunder.

Våra kunder kan stöta på tre olika typer av cookies på XBTC Club.

Grundläggande cookies

Dessa filer, även kallade permanenta cookies, hjälper till att möjliggöra vissa funktioner på vår webbplats, till exempel att komma ihåg inloggningar eller erbjuda förslag till automatisk ifyllning. Om du inaktiverar grundläggande cookies kan det hända att du inte upplever XBTC Capex på det sätt som våra utvecklare har tänkt sig och du kan bli helt utestängd från vissa tjänster.

Cookies från Google Analytics

xBitcoin Capex Club använder Google Analytics för att få ytterligare information om vår användarbas. Även om dessa cookies inte är nödvändiga är de avgörande för optimeringen av vår webbplats. De hjälper xBitcoin Club att se hur olika innehåll på webbplatsen fungerar och vilka preferenser våra användare har, så att vi i framtiden kan ge dem en roligare och mer skräddarsydd upplevelse.

Cookies från tredje part

Webbplatsen xBitcoin Club innehåller också cookies som tillhör våra anslutna tredjepartspartners.

Lagring av personuppgifter

Alla uppgifter som xBitcoin Capex Club samlar in från sina kunder lagras inte på våra servrar. Som förklarats ovan ger användaren vid kontoregistrering sitt samtycke till att XBTC Capex Club skickar sina uppgifter till en tredje parts finansiell mäklare. Detta mäklarföretag fungerar som databehandlare och har till uppgift att hantera och lagra kundens uppgifter.

Våra partner respekterar dataskyddslagstiftningen, t.ex. GDPR, i sin databehandlingsverksamhet. Kunden rekommenderas dock att bekanta sig med varje mäklares integritetspolicy för att få veta mer om behandlingen och lagringen av sina uppgifter.

Skydd av personuppgifter

Vårt mycket erfarna team har infört alla relevanta säkerhetsåtgärder enligt branschstandard på vår webbplats för att garantera våra kunders komfort och säkerhet. Dessutom delar xBitcoin Club inte användarnas uppgifter med någon obehörig tredje part. Om vi måste dela dina uppgifter med en tredje part, till exempel för att följa lagen, kommer XBTC Capex Club att kontakta dig och vänligt be om ditt samtycke.

Dessutom bör du vara medveten om att all personal på xBitcoin Capex App omfattas av sekretessavtal och inte har rätt att avslöja eller diskutera dina uppgifter. Dina personuppgifter kommer endast att vara synliga för det absolut minsta antal anställda som krävs för att utföra de begärda tjänsterna.

I sällsynta fall kan dock vissa organisationer och inrättningar, t.ex. rättsliga myndigheter, be xBitcoin Club om tillgång till vissa av dina personuppgifter. Om en användare till exempel blir en del av en brottsutredning för vilken de uppgifter som XBTC Capex Club har samlat in om honom eller henne är relevanta, kan vi vara skyldiga enligt lag att uppfylla denna begäran.

Trots detta kommer XBTC Club att fortsätta att noggrant utvärdera alla förfrågningar om tillgång till personuppgifter som tas emot. Vi kommer att avgöra från fall till fall om vårt samarbete verkligen är rättsligt nödvändigt eller om begäran inte är legitim. xBitcoin Club prioriterar sina kunders integritet i den mån den inte åsidosätts av lagboken i kundens hemland.

Delning av personuppgifter

När en tredje part behöver få tillgång till dina personuppgifter kommer xBitcoin Club att informera dig om detta och be om ditt samtycke.

Var medveten om att våra tredjepartspartner som vi kan komma att dela dina uppgifter med (efter att du har gett ditt informerade samtycke) har sina egna sekretesspolicyer, som du måste läsa separat eftersom de kan skilja sig från våra.

Dessutom kan det finnas andra tredje parter som xBitcoin Club delar dina uppgifter med förutom mäklarföretag. Sådan datadelning är nödvändig för att vår verksamhet ska fungera. Till exempel har det företag som är värd för xBitcoin Capex Apps webbplats enligt lag rätt att få tillgång till vissa av våra användares personuppgifter.

All behandling, överföring och hantering av personuppgifter från XBTC Capex Club-kunder sker i enlighet med GDPR och andra relevanta dataskyddslagar.

Dina dataskyddsrättigheter

Enligt GDPR och liknande integritetsrelaterade lagar har alla webbplatsanvändare rätt till flera viktiga rättigheter:

Dessutom har kunderna rätt till:

Ytterligare dataskyddslagstiftning kan gälla beroende på vilket land du bor i. Om du har ytterligare frågor om hur xBitcoin Capex Club samlar in och behandlar användardata är du välkommen att använda sidan Kontakta oss för att nå oss. Vi ska svara på din förfrågan så snart som möjligt och senast inom en kalendermånad efter att du har lämnat in den.

Ändringar

xBitcoin Capex Club förbehåller sig rätten att göra ändringar på sin webbplats och alla dess undersidor, inklusive denna integritetspolicy. Vi kan göra detta med eller utan att meddela våra kunder i förväg. Ändringarna blir giltiga så snart de officiellt publiceras på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom våra villkor och policyer för att se till att du känner till de senaste versionerna. Din fortsatta användning av xBitcoin Club utgör ditt formella samtycke till alla ändringar.

Vi kopplar dig till den bästa mäklaren i din region...