Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób xBitcoin Capex Club gromadzi dane swoich użytkowników oraz w jaki sposób dane te są następnie przetwarzane. Kierując się uzasadnionym interesem w świadczeniu rzetelnych usług marketingowych, xBitcoin Capex App gromadzi dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umów z naszymi klientami oraz technicznego utrzymania i udoskonalania naszej strony (stron) internetowej. Wszelkie gromadzenie i przetwarzanie danych związane z korzystaniem przez użytkowników z xBitcoin Capex App odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Wstęp

Cel niniejszej polityki

Niniejsza polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób xBitcoin Capex App zbiera, wykorzystuje, przechowuje i chroni dane osobowe, które nasi użytkownicy udostępniają w trakcie interakcji z naszą stroną internetową i jej usługami. Ponadto, zawiera ona przegląd praw użytkowników do ochrony danych.

Poniższe pojęcia prawne należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności:

Definicje

Gromadzenie danych osobowych

Konieczne jest, aby XBTC Capex zbierał pewne dane od swoich użytkowników w celu zapewnienia wysokiej jakości usług reklamowanych na naszej stronie. Gromadzimy dane osobowe użytkowników w następujący sposób:

Gdy klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe poprzez korzystanie z naszej strony:.

W trakcie korzystania ze strony i usług xBitcoin Capex App użytkownicy mogą dobrowolnie podawać różne swoje dane osobowe. Na przykład, użytkownik może udostępnić swoje imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe podczas wypełniania naszych formularzy rejestracyjnych lub kontaktowych. Dane, które dobrowolnie podajesz w ten sposób, są uważane za podane za Twoją dobrowolną i świadomą zgodą.

Kiedy użytkownicy udostępniają dane osobowe w komunikacji z XBTC Capex Club:.

Użytkownicy mogą udostępniać dodatkowe informacje i Dane Osobowe podczas korespondencji z xBitcoin Club. Klienci muszą udostępnić nam przynajmniej minimum swoich danych kontaktowych, abyśmy mogli do nich dotrzeć. Zapewniamy, że informacje, które nie są istotne dla realizacji usług świadczonych przez xBitcoin Capex Club nie będą przetwarzane, nawet jeśli zostały podane.

Kiedy pliki cookie i inne narzędzia naszej strony internetowej zbierają dane o użytkownikach:.

Strona xBitcoin Capex App wykorzystuje pliki cookie i inne narzędzia do monitorowania wydajności technicznej naszych stron oraz do poznawania zachowań i preferencji naszej bazy klientów. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do identyfikacji konkretnych osób, lecz do zbiorczego badania grup użytkowników.

Przetwarzanie danych osobowych

Jako firma, xBitcoin Club ogranicza swoje działania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych tylko do zakresu niezbędnego do realizacji naszych usług, zapewnienia sprawnego przeglądania stron internetowych oraz badania i planowania potencjalnych ulepszeń naszej strony internetowej, w czym mamy uzasadniony interes. Nasze gromadzenie i przetwarzanie Danych osobowych odbywa się z poszanowaniem wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz prawa użytkownika do prywatności.

Gromadzenie i przetwarzanie Danych Osobowych przez xBitcoin Capex App odbywa się na następujących podstawach:

Należy pamiętać, że xBitcoin Club jest Administratoreem danych, a nie ich Przetwarzającym. Nie przechowujemy danych użytkowników dłużej, niż jest to konieczne i nie przechowujemy ich na naszych zastrzeżonych serwerach. Gdy użytkownicy zakładają konto na xBitcoin Capex Club, prosimy ich o wyrażenie świadomej zgody na przesyłanie przez nas ich danych do zewnętrznych podmiotów Przetwarzających Dane. Tymi Przetwarzającymi Dane są partnerzy brokerów zewnętrznych XBTC Club, którzy mogą następnie wykorzystać dane do rejestracji konta handlowego w imieniu użytkownika i oferować za jego pośrednictwem różne usługi finansowe.

W przypadku, gdy potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień dotyczących sposobu przetwarzania Twoich Danych Osobowych, zwróć się do brokera, do którego dopasowała Cię platforma xBitcoin Capex App, ponieważ to on jest odpowiedzialny za obsługę Twoich danych.

Dlaczego zbieramy i przetwarzamy dane osobowe

XBTC Capex Club musi zbierać dane od swoich użytkowników, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie swojej strony internetowej i móc świadczyć usługi, które reklamujemy naszym klientom.

Gromadzenie i przetwarzanie danych jest wymagane z następujących powodów:

Pliki cookie i przetwarzanie danych

Cookie to specjalne pliki generowane przez nasz serwer w celu identyfikacji każdego użytkownika. Oferują one szereg różnych spostrzeżeń dotyczących technicznej wydajności naszej strony i treści oraz pomagają nam lepiej zrozumieć naszych użytkowników. W rezultacie xBitcoin Club może wprowadzić ulepszenia, aby zapewnić swoim klientom płynniejsze przeglądanie stron.

Nasi klienci mogą napotkać na XBTC Club trzy rodzaje plików cookie.

Niezbędne pliki cookie

Znane również jako stałe pliki cookie, pliki te umożliwiają niektóre funkcje na naszej stronie, takie jak zapamiętywanie loginów lub oferowanie sugestii automatycznego wypełniania. Jeśli wyłączysz istotne pliki cookie, nie będziesz mogł korzystać ze strony XBTC Capex w sposób zamierzony przez jej twórców i możesz zostać całkowicie zablokowany z korzystania z niektórych usług.

Pliki cookie Google Analytics

xBitcoin Capex Club polega na Google Analytics, aby uzyskać lepszy wgląd w naszą bazę użytkowników. Chociaż te pliki cookie nie są niezbędne, mają kluczowe znaczenie dla optymalizacji naszej strony internetowej. Pomagają one xBitcoin Club sprawdzić, jak działają różne treści na stronie i jakie są preferencje przeglądania stron naszych użytkowników, dzięki czemu możemy w przyszłości zapewnić im bardziej przyjazne, dostosowane do ich potrzeb doświadczenie.

Pliki cookie stron trzecich

Strona xBitcoin Club zawiera również pliki cookie, które należą do powiązanych z nami partnerów zewnętrznych.

Przechowywanie danych osobowych

Wszelkie dane, które xBitcoin Capex Club zbiera od swoich klientów, nie są przechowywane na naszych serwerach. Jak wyjaśniono powyżej, przy rejestracji konta użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez XBTC Capex Club swoich danych do brokera finansowego będącego osobą trzecią. Ta firma brokerska pełni rolę Przetwarzającego dane i ma za zadanie obsługę i przechowywanie danych klienta.

Nasi partnerzy przestrzegają przepisów dotyczących ochrony danych, takich jak RODO, w swoich działaniach związanych z przetwarzaniem danych. Niemniej jednak, zalecamy klientom zapoznanie się z Polityką Prywatności każdego brokera, aby mógł dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania i przechowywania swoich danych.

Ochrona danych osobowych

Nasz wysoce doświadczony zespół wdrożył na naszej stronie internetowej wszystkie zgodne ze standardami branżowymi środki bezpieczeństwa, aby zapewnić naszym klientom komfort i bezpieczeństwo. Ponadto xBitcoin Club nie udostępnia danych użytkowników żadnym nieuprawnionym osobom trzecim. Jeśli będziemy zobowiązani do udostępnienia danych użytkownika osobom trzecim, na przykład w celu przestrzegania prawa, XBTC Capex Club dotrze do użytkownika i uprzejmie poprosi o jego zgodę.

Ponadto należy pamiętać, że cały personel xBitcoin Capex App jest objęty umowami o zachowaniu poufności i nie ma prawa ujawniać, ani omawiać danych użytkownika. Twoje dane osobowe będą widoczne tylko dla minimalnej liczby pracowników, niezbędnych do realizacji żądanych usług.

Niemniej jednak, w pewnych rzadkich okolicznościach, pewne organizacje i instytucje, takie jak organy prawne, mogą zwrócić się do xBitcoin Club o dostęp do niektórych danych osobowych użytkownika. Na przykład, jeżeli użytkownik stanie się częścią dochodzenia karnego, do którego odnoszą się zgromadzone przez XBTC Capex Club dane na jego temat, wówczas możemy być zobowiązani przez prawo do spełnienia takiego żądania.

Mimo to, XBTC Club zobowiązuje się do starannej oceny wszystkich otrzymywanych przez siebie wniosków o dostęp do danych osobowych. Będziemy weryfikować każde takie żądanie, aby ustalić, czy nasza współpraca jest rzeczywiście prawnie wymagana i czy żądanie jest w pełni uzasadnione. xBitcoin Club stawia na pierwszym miejscu prywatność swoich klientów, o ile nie uchyla jej kodeks prawa obowiązujący w kraju zamieszkania klienta.

Udostępnianie danych osobowych

Za każdym razem, gdy osoba trzecia będzie potrzebowała dostępu do danych osobowych użytkownika, xBitcoin Club poinformuje go o tym i uzyska jego zgodę.

Należy pamiętać, że nasi partnerzy zewnętrzni, którym możemy udostępnić Twoje dane (po udzieleniu przez Ciebie świadomej zgody), mają własne Polityki Prywatności, z którymi będziesz musiał się osobno zapoznać, ponieważ mogą się one różnić od naszej.

Ponadto, oprócz firm brokerskich, mogą istnieć także inne osoby trzecie, którym xBitcoin Club udostępnia Twoje dane. Takie udostępnianie danych jest niezbędne dla naszej działalności. Na przykład, firma hostingowa prowadząca stronę internetową xBitcoin Capex App jest uprawniona przez lokalne przepisy do dostępu do niektórych danych osobowych naszych użytkowników.

Wszelkie przetwarzanie, przekazywanie i obsługa danych osobowych klientów XBTC Capex Club odbywa się zgodnie z RODO i wszelkimi innymi właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych

Zgodnie z RODO i podobnymi przepisami dotyczącymi prywatności, wszystkim użytkownikom strony przysługuje kilka kluczowych praw:

Ponadto, klienci mają prawo:

W zależności od kraju zamieszkania użytkownika mogą obowiązywać dodatkowe przepisy dotyczące ochrony danych. Jeśli masz jakiekolwiek dalsze pytania dotyczące tego, jak xBitcoin Capex Club zbiera i przetwarza dane użytkowników, zapraszamy do skorzystania z zakładki Kontakt, aby się z nami skontaktować. Odpowiemy na Twoje zapytanie w najwcześniejszym możliwym terminie, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego od jego wysłania.

Poprawki

xBitcoin Capex Club zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na swojej stronie internetowej i wszystkich jej podstronach, w tym w niniejszej Polityce Prywatności. Możemy to zrobić z lub bez wcześniejszego powiadomienia naszych klientów. Zmiany stają się ważne od momentu ich oficjalnego opublikowania na naszej stronie. Zalecamy regularne zapoznawanie się z naszymi warunkami i zasadami w celu upewnienia się, że znasz ich najnowsze wersje. Dalsze korzystanie z xBitcoin Club oznacza formalną zgodę na wszystkie zmiany.

Łączymy Cię z najlepszym brokerem w Twoim regionie...