Patakaran sa Pagkapribado

Ipinaliliwanag ng kasalukuyang Patakaran sa Pagkapribado kung paano nangongolekta ang xBitcoin Capex Club ng datos mula sa mga gumagamit nito at ang mga pamamaraan kung paano pinoproseso ang datos na ito. Ginagabayan ng aming lehitimong interes sa pagbibigay ng maaasahang mga serbisyo ng marketing, nangongolekta lamang ang xBitcoin Capex App ng datos sa ngayon kung kinakailangan para sa katuparan ng aming mga kontrata sa aming mga kliyente at sa teknikal na pagmimintina at pagpapabuti ng aming (mga) website. Ang lahat ng koleksyon at pagproseso ng datos na nauugnay sa paggamit mo ng xBitcoin Capex App ay alinsunod sa mga naaangkop na batas sa proteksyon ng datos.

Introduksiyon

Layunin ng Patakarang Ito

Nilalayon ng Patakaran sa Pagkapribado na liwanagin kung paanong ang xBitcoin Capex App ay nangongolekta, gumagamit, nag-iimbak at pinoprotektahan ang personal na impormasyon na ibinabahagi ng aming mga gumagamit sa kurso ng kanilang pakikipag-ugnayan sa aming website at mga serbisyo. Karagdagan pa, magbibigay rin ito ng pangkalahatang ideya sa mga karapatan sa pagprotekta ng datos ng mga gumagamit.

Ang sumusunod na mga legal na termino ay dapat na maintindihan ayon sa mga kahulugan na kasama sa Patakaran sa Pagkapribado na ito:

Mga Depinisyon

Pangongolekta ng Iyong Personal Na Datos

Kailangan ng XBTC Capex na mag-tipon ng ilang datos mula sa mga gumagamit nito para makapagbigay ng mataas na kalidad na mga serbisyong inaanunsiyo sa aming website. Nangongolekta kami ng Personal na Datos ng mga gumagamit sa mga sumusunod na paraan:

Kapag ang kliyente ay maluwag sa kalooban na nagbibigay ng personal na impormasyon sa pamamagitan ng paggamit ng aming site:

Sa iyong paggamit ng website at mga serbisyo ng xBitcoin Capex App, maaari kang kusang magbigay ng isang hanay ng Personal na Datos. Halimbawa, maaari mong ibahagi ang iyong pangalan at impormasyon ng contact kapag pinunan mo ang aming mga form ng pagpaparehistro o kontak. Ang mga datos na kusang ibinibigay mo sa mga paraang ito ay itinuturing na ibinibigay taglay ang iyong malaya at may-kabatirang pagsang-ayon.

Kapag ibinabahagi ng mga gumagamit ang Personal na Datos sa pakikipag-ugnayan sa XBTC Capex Club:

Maaaring magbahagi ang mga gumagamit ng karagdagang impormasyon at Personal na Datos sa kanilang pagkikipag-ugnayan sa xBitcoin Club. Sa pinakamababang antas, kailangang ibahagi ng mga kustomer ang kanilang mga detalye sa kontak kapag sila’y nakipag-ugnayan sa amin upang malaman namin kung paano namin sila matutugunan. Umasa na hindi mapoproseso ang impormasyong walang kaugnayan sa katuparan ng mga serbisyo ng xBitcoin Capex Club, kahit na naibigay mo na ito.

Kapag ang mga cookie at iba pang gamit sa aming website ay kumukuha ng datos tungkol sa mga gumagamit:

Ang website ng xBitcoin Capex App ay gumagamit ng mga cookie at iba pang paggana para subaybayan ang teknikal na pagganap ng aming mga pahina at para alamin ang mga pagkilos at kagustuhan ng aming client base. Hindi namin ginagamit ang datos na nakolekta sa ganitong paraan para kilalanin ang partikular na mga indibidwal, sa halip ay para pag-aralan ang parte ng aming mga gumagamit.

Pagpoproseso ng Personal na Datos

Bilang isang kumpanya, nililimitahan ng xBitcoin Club ang aktibidad sa koleksyon at pagpoproseso ng mga datos sa kung ano lang ang kinakailangan para sa katuparan ng aming mga serbisyo, paglalaan ng isang maayos na karanasan sa pagba-browse, at ang pagsasaliksik at pagpaplano ng mga potensyal na pagpapahusay sa aming website, kung saan mayroon kaming lehitimong interes. Iginagalang ng aming koleksyon at pagproseso ng Personal Datos ang lahat ng naaangkop na batas sa pagprotekta sa datos at ang iyong mga karapatan sa pagiging pribado.

Ang koleksyon at pagpoproseso ng Personal na Datos ng xBitcoin Capex App ay isinasagawa sa mga sumusunod na batayan:

Pakitandaan na ang xBitcoin Club ay ang Kolektor ng ngunit hindi ang Prosesor ng Datos. Hindi namin pinapanatili nang mas matagal ang iyong datos kaysa sa kinakailangan at hindi namin iniimbak ang datos ng gumagamit sa aming mga paga-aring server. Kapag gumawa ng account ang mga gumagamit sa xBitcoin Capex Club, hinihiling namin sa kanilang sumang-ayon na ibigay ang kanilang may-kabatirang pahintulot sa aming pagpapadala ng kanilang datos sa mga third party na Prosesor ng Datos. Ang mga Prosesor ng Datos na ito ay mga kasosyong third party na broker ng XBTC Club, na maaaring gumamit ng nasabing datos upang magrehistro ng isang trading account sa ngalan ng gumagamit at mag-alok ng iba’t ibang pinansiyal na serbisyo sa pamamagitan nito.

Kung sakaling kailangan mo ng higit pang mga paglilinaw tungkol sa kung paano pinoproseso ang iyong Personal na Datos, mangyaring lumapit sa broker na ipinareha sa iyo ng plataporma ng xBitcoin Capex App, dahil sila ang nangangasiwa sa paghawak sa iyong datos.

Bakit Kami Nangongolekta at Nagpoproseso ng Personal na Datos

Kailangang mangolekta ang XBTC Capex Club ng datos mula sa mga gumagamit nito para matiyak ang maayos na paggana ng website nito at makapagbigay ng mga serbisyong iniaanunsiyo namin sa aming mga kustomer.

Kinakailangan ang pangongolekta at pagproseso ng datos dahil sa mga sumusunod na dahilan:

Pagpoproseso ng mga Cookie at Datos

Ang cookies ay mga espesyal na file na binuo ng aming server para kilalanin ang bawat gumagamit. Nag-aalok sila ng iba’t ibang kaunawaan hinggil sa teknikal na pagganap ng aming website at nilalaman, at tumutulong sa amin na mas maunawaan ang aming mga gumagamit. Bilang resulta, makakagawa ang xBitcoin Club ng mga pagpapahusay para maghatid ng mas swabeng karanasan sa pagba-browse sa aming mga kliyente.

Maaaring makatagpo ang aming mga customer ng tatlong iba’t ibang uri ng mga cookie sa XBTC Club.

Mga Mahalagang Cookie

Kilala rin bilang permanenteng cookies, nakakatulong ang mga file na ito na mapagana ang ilang pagganap sa aming site, gaya ng pag-alaala ng mga login o pag-aalok ng mga mungkahing auto-fill. Kung hindi mo papaganahin ang mahahalagang cookie, maaaring hindi mo maranasan ang XBTC Capex kung paano nilayon ng aming mga developer at maaaring ganap na ma-lock ang ilang serbisyo.

Mga Google Analytics na Cookie

Umaasa ang xBitcoin Capex Club sa Google Analytics para makakuha pa ng mga kaalaman sa aming user base. Bagaman hindi gaanong mahalaga ang mga cookie na ito, napakahalaga ng mga ito para sa optimisasyon ng aming website. Tinutulungan nila ang xBitcoin Club na makita ang pagganap ng iba’t ibang nilalaman ng website at kung ano ang mga kagustuhan sa pagba-browse ng aming mga gumagamit, para makapagdala kami ng mas kasiya-siya at pasadyang mga karanasan sa kanila sa hinaharap.

Mga Third Party na Cookie

Kasama rin sa website ng xBitcoin Club ang mga cookie na nabibilang sa aming mga kasosyong third party.

Pag-iimbak ng Personal na Datos

Hindi nakaimbak sa aming mga server ang anumang datos na kinokolekta ng XBTC Capex Club mula sa mga customer nito. Tulad ng ipinaliwanag sa itaas, sa pagpaparehistro ng account, ibinibigay ng gumagamit ang kanilang pahintulot sa xBitcoin Capex Club na ipadala ang kanilang datos sa isang third party na financial broker. Ang kompanyang ito ng brokerage ay nagsisilbing Prosesor ng Datos at ito ay may tungkuling hawakan at itago ang datos ng kliyente.

Iginagalang ng aming mga kasosyo ang mga batas sa pagprotekta ng datos tulad ng GDPR sa kanilang mga aktibidad sa pagproseso ng datos. Gayunpaman, pinapayuhan ang mga kustomer na maging pamilyar sa Patakaran sa Pagkapribado ng bawat broker para higit pang makaalam tungkol sa pagtrato at pag-imbak sa kanilang datos.

Pag-protekta sa Personal na Datos

Naipatupad ng aming pangkat na may lubos na karanasan ang lahat ng nauugnay na mga hakbang sa seguridad na akma sa pamantayan ng industriya sa aming website para matiyak ang kaginhawahan at kaligtasan ng aming mga kustomer. Isa pa, hindi ibinabahagi ng xBitcoin Club ang datos ng mga gumagamit sa anumang hindi awtorisadong mga third party. Kung kinakailangang ibahagi namin ang iyong datos sa isang third party, halimbawa, para sumunod sa batas, ang XBTC Capex Club ay makikipag-ugnayan sa iyo at malumanay na hihingin ang iyong pahintulot.

Isa pa, dapat mong malaman na lahat ng kawani ng xBitcoin Capex App ay nasa ilalim ng mga non-disclosure agreement at walang kalayaan na isiwalat o talakayin ang iyong datos. Ang iyong personal na impormasyon ay nakalantad lamang sa minimum na bilang ng mga empleyado na kinakailangan para sa pagsasagawa ng hiniling na mga serbisyo.

Gayunpaman, sa ilang bihirang pagkakataon, maaaring hilingin ng ilang organisasyon at mga establisimyento, gaya ng legal na mga awtoridad, sa xBitcoin Club ang akses sa ilan sa iyong Personal na Datos. Halimbawa, kung ang isang gumagamit ay naging bahagi ng isang kriminal na imbestigasyon kung saan ang datos na nakolekta ng XBTC Capex Club tungkol sa mga ito ay may kaugnayan, maaari kaming ma-obliga ng batas na sumunod sa kahilingang iyon.

Gayunpaman, mananatiling nakatuon ang XBTC Club para maingat na suriin ang lahat ng hiling para sa akses sa Personal na Datos na natatanggap nito. Dapat naming suriin ng naaayon sa pagkakataon kung ang aming pakikipagtulungan ay talagang hinihiling ng batas o kung ang kahilingan ay hindi nararapat. Prayoridad ng xBitcoin Club ang pagiging pribado ng mga kustomer nito hangga’t hindi ito nadadaig ng kapangyarihan ng batas sa bansang tirahan ng kliyente.

Pagbabahagi ng Personal na Datos

Anumang oras na kailangan ng third party ng akses sa iyong Personal na Datos, ipapaalam sa iyo ito ng xBitcoin Club at kukunin ang iyong pahintulot.

Ipinababatid na ang aming mga kasosyong third party na maaaring bahaginan namin ng iyong datos (pagkatapos mong ibigay ang iyong may-kabatirang pahintulot) ay may sarili nilang mga Patakaran sa Pagkapribado, na kakailanganin mong pag-aralan ng bukod dahil maaaring iba ang kanila sa amin o hindi.

Bilang karagdagan, maaaring may iba pang mga third party na pinagbabahaginan ang xBitcoin Club ng iyong datos maliban sa mga kumpanyang brokerage. Kailangan ang gayong pagbabahagi ng datos para sa paggana ng aming negosyo. Halimbawa, ang kumpanyang nagho-host sa website ng xBitcoin Capex App ay may karapatan ayon sa batas para i-akses ang ilan sa Personal na Datos ng aming mga gumagamit.

Ang lahat ng pagproseso, paglilipat, at pangangasiwa ng Personal na Datos ng mga customer ng XBTC Capex Club ay ginagawa alinsunod sa GDPR at anumang nauugnay na mga batas sa proteksyon ng datos.

Ang Iyong Mga Karapatan sa Pagprotekta sa Datos

Ayon sa GDPR at mga batas na may kinalaman sa pribasiya, ang lahat ng gumagamit ng site ay may karapatan sa ilang mahahalagang karapatan:

Karagdagan pa, may karapatan ang mga customer na:

Maaaring magkaroon ng karagdagang batas sa pagprotekta sa datos, depende sa bansang tinitirhan mo. Kung mayroon kang higit pang tanong tungkol sa kung paano kinokolekta at pinoproseso ng xBitcoin Capex Club ang datos ng gumagamit, maaari mong gamitin ang pahina ng Makipag-ugnayan sa Amin para abutin kami. Kami ay tutugon sa iyong tanong sa aming pinakamaagang kaginhawahan at hindi lalampas sa loob ng isang buwan ng iyong ihain ito.

Mga Pagsususog

Pinapanatili ng xBitcoin Capex Club ang karapatan na gumawa ng mga pagbabago sa website nito at lahat ng mga sub-page nito, kasama ang kasalukuyang Patakaran sa Pagkapribado. Maaari naming gawin ito mayroon man o walang paunang abiso sa aming mga kustomer. Ang mga pagbabago ay magkakabisa sa sandaling ang mga ito ay opisyal na nailathala sa aming website. Pinapayuhan ka naming regular na magbasa ng aming mga tuntunin at patakaran para matiyak na pamilyar ka sa kanilang pinakabagong mga bersyon. Ang iyong patuloy na paggamit ng xBitcoin Club ay bumubuo ng iyong pormal na pahintulot sa lahat ng mga susog.

Kinokonekta ka sa pinakamahusay na broker para sa iyong rehiyon...