Noteikumi un nosacījumi

Šajā Noteikumu un nosacījumu dokumentā ir izklāstīti noteikumi, kas visiem vietnes lietotājiem ir jāievēro, izmantojot xBitcoin Club un visas tās sadaļas. Šie Noteikumi vienlīdz lielā mērā attiecas uz visiem vietnes lietotājiem bez izņēmuma.

Ievads

Piekrišana

xBitcoin Capex Club vietnes lietotājiem ir jāievēro turpmāk minētie noteikumi un nosacījumi. Ja Jūs nepiekrītat kādam no šī līguma punktiem, Jums jāpārtrauc mūsu vietnes izmantošana. Jūsu turpmāka mijiedarbība ar mūsu tīmekļa vietnēm tiks uzskatīta par oficiālu piekrišanu šiem Noteikumiem un nosacījumiem.

Izmantotie termini

Šajā dokumentā mēs varam arī atsaukties uz XBTC Club ar pirmās personas vietniekvārdiem, piemēram, "mēs", "mums" vai "mūsu", kā arī ar tādiem terminiem kā "šī vietne", "vietne", "uzņēmums" un citiem. Tāpat mēs savus klientus dēvēsim otrajā personā, kā arī izmantojot sinonīmus "lietotājs" vai "klients".

Vecuma ierobežojumi

Visiem xBitcoin Capex App lietotājiem jābūt pilngadīgiem. Ja esat jaunāks par Jūsu valstī noteikto vecuma ierobežojumu (18 vai 21 gads, atkarībā no Jūsu jurisdikcijas), Jūs nevarat izmantot mūsu pakalpojumus, jo nevarat sniegt piekrišanu. Nepilngadīgām personām jāpārtrauc mūsu vietnes izmantošana.

Pēdējo reizi atjaunināts: 2022. gada 9. decembris.

Atruna par riskiem

Mērķis

xBitcoin Capex Club ir vienkāršs mārketinga rīks, nevis finanšu brokeru uzņēmums. Mēs neprasām, nepieņemam un neapstrādājam nekādus maksājumus no mūsu klientiem vai mūsu klientu vietā. Turklāt mēs neesam programmatūras izstrādātāji, kā arī xBitcoin Capex App tirdzniecības platformu nevar izmantot, lai tieši piekļūtu finanšu tirgiem. Turklāt xBitcoin Club nav licencēts finanšu konsultants un nesniedz ieguldījumu konsultācijas. Informāciju, ar kuru mēs dalāmies savā tīmekļa vietnē, nevajadzētu izmantot kā pamatu jebkāda veida ieguldījumu vai finanšu lēmumu pieņemšanai.

Pakalpojumu darbības joma

xBitcoin Club ir mārketinga uzņēmums, kas kalpo kā starpnieks starp potenciālajiem tirgotājiem un brokeriem, ar kuriem mums ir partnerattiecības. Mūsu trešo pušu partneri sniedz plašu finanšu pakalpojumu klāstu, kas var ļaut Jums piekļūt finanšu tirgiem un izveidot ieguldījumu portfeli, izmantojot dažādus aktīvus, piemēram, kriptovalūtas, ārvalstu valūtas, uzņēmumu akcijas un citus.

xBitcoin Capex Club tikai savieno klientus ar brokeriem un pastāsta par potenciālajām tirgus iespējām, nodrošinot veidu, kā Jūs varat izveidot sadarbību ar šādiem uzņēmumiem, ja vēlaties turpināt tirdzniecību. Reģistrējoties XBTC Club, mūsu algoritms Jūs pēc nejaušības principa savienos ar vienu no mūsu sadarbības partneru brokeriem, kas ir bezmaksas pakalpojums. Šajā brīdī klients var izlemt, vai viņš vēlas turpināt jebkādas ar brokeri saistītas investīcijas vai komercdarbību. Visi minētās darbības ir stingri ārpus XBTC Capex Club darbības jomas. xBitcoin Capex App konta izveide nav saistoša un neprasa obligātu finanašu ieguldījumu.

Klienti var brīvi izlemt, vai viņi vēlas veikt jebkādas tirdzniecības vai komercdarbības ar brokeri, ar kuru mēs viņus savienojām. Klients pats ir atbildīgs par to, lai pārliecinātos, ka viņa izraudzītajam brokerim ir likumīgi atļauts piedāvāt finanšu pakalpojumus attiecīgajā valstī, jo xBitcoin Capex App algoritms to nevar noteikt. Vienmēr veiciet padziļinātu tirgus izpēti par jebkuru brokeri, kuru apsverat izmantot, un attiecīgajām ieguldījumu vadlīnijām Jūsu reģionā.

Ieguldot kriptovalūtās vai citos aktīvos, Jūsu kapitāls ir pakļauts riskam. Lietotājs saprot, ka jebkurš iznākums – vai tā būtu uzvara vai zaudējums – ir viņa paša lēmumu pieņemšanas rezultāts, un tādējādi viņš pats par to ir atbildīgs. xBitcoin Club nav atbildīgs par Jūsu rezultātiem.

Sadarbība

XBTC Capex Club ir vairāki sadarbības partneri, kas darbojas dažādos reģionos visā pasaulē. Mūsu algoritms savieno klientus ar uzņēmumiem, kas atrodas mūsu datu bāzē, pēc nejaušības principa. Mēs saņemam komisijas maksu, ko citi partneri maksā par veiksmīgu klientu novirzīšanu, neatkarīgi no katra tirgotāja snieguma vai rezultātiem.

Tīmekļa vietnes saturs

xBitcoin Club satur informāciju par kriptovalūtu tirgiem, kas tiek sniegta tikai izglītojošiem mērķiem. Ņemiet vērā, ka nekas no šī satura nav paredzēts kā padoms investīciju veikšanai, un to nevajadzētu izmantot kā pamatu jebkādiem ar kriptovalūtu saistītiem tirdzniecības lēmumiem.

Turklāt mēs nevaram garantēt, ka saturs, ko redzat, ir pilnīgs, precīzs, patiess vai attiecīgajam brīdim atbilstošs. Finanšu tirgi strauji mainās un attīstās, tāpēc mūsu tīmekļa vietnes saturs ne vienmēr atspoguļo jaunākos nozares notikumus.

Klients ir atbildīgs par visiem pieņemtajiem ieguldījumu lēmumiem un piekrīt, ka XBTC Capex Club nekādā veidā nav atbildīgs par lietotāja izvēli vai rīcību.

Ģeogrāfiskie ierobežojumi

Ņemiet vērā, ka iespēja piekļūt mūsu vietnei nenozīmē, ka mūsu pakalpojumi ir saskaņā ar Jūsu valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem par kriptovalūtu. Dažās valstīs var pastāvēt vietējie ierobežojumi, kas ierobežo to, ko Jums ir atļauts darīt ar kriptovalūtām. Piemēram, Apvienotajā Karalistē FCA ir ieviesusi PS 20/10, kas aizliedz tirgot uz CFD balstītus tirdzniecības instrumentus Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem no ārvalstīs esošiem uzņēmumiem. Līdzīgi likumi ir spēkā Amerikas Savienotajās Valstīs, daļā Kanādas un citās valstīs. Pašlaik mēs nereklamējam savus pakalpojumus un nepieņemam klientus no šiem reģioniem. Lietotāji ir atbildīgi par to, lai pirms mūsu pakalpojumu izmantošanas tiktu pārbaudīts, kādi noteikumi ir spēkā attiecīgajā valstī.

Atruna par sadarbības partneriem

Dažkārt mūsu saturā var būt iekļautas sadarbības partneru saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Ja mūsu klienti izmanto šīs saites un attiecīgi tērē naudu šajās tīmekļa vietnēs, xBitcoin Club saņem komisijas naudu. XBTC Club nepievieno nekādus papildu izdevumus vai neiekasē papildu maksu saistībā ar sadarbības partneru saišu izmantošanu.

Lietotāji piekrīt, ka xBitcoin Club ir brīva no jebkādas atbildības attiecībā uz iespējamiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas tiem var rasties pēc tam, kad viņi izmanto vienu vai vairākas mūsu sadarbības partneru saites. Kompensācija, ko xBitcoin Capex Club saņem no saviem sadarbības partneriem, nekādā veidā nav atkarīga no Jūsu tirdzniecības rezultātiem. Jūs saprotat, ka mēs varam saņemt kompensāciju pat tad, ja Jums rodas zaudējumi.

Tīmekļa vietnes izmantošana

Pakalpojuma pārtraukumi

xBitcoin Club turpina piedāvāt uzticamu tīmekļa vietni ar augstas kvalitātes pakalpojumiem, kurus mūsu klienti varētu baudīt. Tomēr mēs nevaram sniegt nekādas garantijas, ka, izmantojot XBTC Capex Club, Jūs nesaskarsieties ar kļūdām vai vīrusiem.

Dažkārt mūsu vietnes regulāras darbības laikā var rasties tehniskas problēmas. Ja šādas problēmas parādās pēkšņi, xBitcoin Capex App komandai būtu jāveic steidzamas darbības, lai tās atrisinātu. Turklāt, veicot izmaiņas mūsu vietnes saturā vai struktūrā, mēs varam ierobežot Jūsu piekļuvi XBTC Club, lai veiktu plānotās darbības un uzlabojumus. Lielākā daļa tehnisko darbu mūsu tīmekļa vietnē prasītu īslaicīgu pārtraukumu mūsu pakalpojumu sniegšanā.

Lai gan mēs cenšamies informēt savus klientus par plānotajām efektivitātes uzlabošanas darbībam un iespējamiem pakalpojuma pārtraukumiem, xBitcoin Club var veikt šādas darbības bez iepriekšēja brīdinājuma pēc saviem ieskatiem.

Trešo pušu saites

Lai piedāvātu papildu informāciju par kriptovalūtām, tirdzniecību vai finanšu tirgiem kopumā, mēs dažkārt varam iekļaut saites uz trešo pušu vietnēm. Jebkura šādā veidā sniegtā informācija ir tikai izglītojoša un nav uzskatāma par ieguldījumu konsultāciju. XBTC Capex Club nevar garantēt, ka esam pārbaudījuši šo tīmekļa vietņu satura precizitāti vai patiesumu. Jums vienmēr ir jāveic padziļināta papildu izpēte, lai apstiprinātu attiecīgajās vietnēs atrodamo informāciju.

Atgādinām, ka xBitcoin Club nav atbildīgs par jebkādiem iespējamiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas var būt tieši vai netieši saistīti ar mūsu tīmekļa vietnes saturu vai trešo personu tīmekļa vietņu saturu, kā arī attiecīgo vietņu vai XBTC Club pakalpojumu pārtraukumu dēļ.

Satura izmaiņas

xBitcoin Capex Club patur tiesības veikt atjauninājumus un grozījumus jebkurā tās tīmekļa vietnes saturā, tostarp šajā Noteikumu un nosacījumu dokumentā. Mēs varam veikt šādas izmaiņas, iepriekš informējot vai neinformējot savus klientus.

Visi grozījumi stājas spēkā, tiklīdz tie tiek publicēti xBitcoin Club tīmekļa vietnē. Mēs iesakām mūsu lietotājiem regulāri apmeklēt vietni, lai pārliecinātos, ka viņi ir izlasījuši jaunāko mūsu satura versiju. Ja Jūs turpināsiet lietot XBTC Capex Club pēc tam, kad esam veikuši jebkādas izmaiņas, Jūsu lietošana tiks uzskatīta par piekrišanu visiem grozījumiem.

Intelektuālais īpašums

Viss vietnes saturs xBitcoin Club un tās sadaļas, tostarp teksts, attēli, video, audio, kods un citas sadaļas, pieder mums, ja vien mēs neesam norādījuši trešās puses avotu kā attiecīgo īpašnieku. Lietotājiem nav atļauts kopēt, modificēt vai izplatīt mūsu vietnes saturu citās tīmekļa vietnēs, ne par brīvu, ne pret naudas atlīdzību.

Ja uzskatāt, ka Jums ir nepieciešams izmantot mūsu saturu trešās puses vietnē, Jums iepriekš jāsazinās ar XBTC Capex Club komandu un jāsaņem mūsu nepārprotama piekrišana. Mēs varam nepieņemt katru šādas sadarbības pieprasījumu.

Tomēr Jūs varat izdrukāt XBTC Club esošo saturu personīgai lietošanai.

Atbrīvošana no atbildības

xBitcoin Club nav atbildīgs par jebkādiem iespējamiem negatīviem rezultātiem, kas var būt saistīti ar:

Jautājumi

Mūsu lietotāji ir laipni aicināti vērsties pie mums ar jebkādiem jautājumiem vai atsauksmēm par xBitcoin Club un mūsu pakalpojumiem. Jūs varat uzzināt, kā sazināties ar mums xBitcoin Capex App tīmekļa vietnes sadaļā Sazinieties ar mums.

XBTC Club sīkfailu izmantošana

xBitcoin Capex App vietnē tiek izmantoti sīkfaili. Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu detalizēto sīkfailu politiku, ja Jums nepieciešama plašāka informācija, nekā sniegta šajā sadaļā.

Sīkfaili ir būtiski mūsu vietnes normālai darbībai. Šie nelielie teksta faili, ko ģenerē mūsu serveri un kas tiek saglabāti Jūsu ierīcē, lai atšķirtu Jūs no citiem lietotājiem, ļauj izmantot dažas xBitcoin Capex App vietnes funkcijas un sniedz vērtīgu ieskatu par mūsu tīmekļa lapas darbību.

Mūsu vietnē ir atrodami trīs sīkfailu veidi:

Funkcionālie sīkfaili

Šis sīkfailu veids ir būtisks dažu xBitcoin Capex App tīmekļa vietnes pakalpojumu pareizai darbībai, piemēram, automātiskās aizpildīšanas ieteikumiem vai Jūsu pierakstīšanās datu saglabāšanai, lai pēc turpmākas atgriešanās varētu ātrāk pierakstīties sava lietotāja kontā. Funkcionālo sīkfailu atslēgšana var būtiski ierobežot Jūsu iespējas mūsu vietnē un padarīt dažus pakalpojumus Jums pilnībā nepieejamus.

Google Analytics sīkfaili

Mēs izmantojam Google Analytics sīkfailus, lai uzzinātu vairāk par mūsu lietotāju demogrāfisko sastāvu, viņu vēlmēm un pārlūkošanas paradumiem. Šī informācija netiek izmantota, lai identificētu atsevišķus klientus, bet gan lai izveidotu lietotāju segmentus, tādējādi mēs varam saprast, kāda veida lietotāji izmanto XBTC Capex Club un kā mēs vislabāk varam palīdzēt katram no tiem. Pateicoties informācijai, kas iegūta, izmantojot Google Analytics, mēs varam optimizēt xBitcoin Capex Club un pielāgot mūsu saturu, lai tas labāk atbilstu Jūsu vajadzībām un pārlūkošanas paradumiem.

Trešo pušu sīkfaili

Mēs varam izmantot arī sīkfailus, kas pieder mūsu sadarbības partneriem, lai uzlabotu Jūsu pārlūkošanas pieredzi xBitcoin Club un trešo pušu tīmekļa vietnēs.

Lai nodrošinātu vislabāko iespējamo mijiedarbību ar xBitcoin Capex App tīmekļa vietni, mēs iesakām mūsu lietotājiem apstiprināt sīkfailus. Tomēr Jums ir tiesības atteikties no sīkfailu izmantošanas. Jūs varat iestatīt sīkfailu preferences uznirstošajā logā attiecībā uz sīkfailu izmantošanu, pirmo reizi apmeklējot XBTC Capex Club, vai pārlūkprogrammas iestatījumos.

Atbilstība tiesību aktiem

xBitcoin Club lietotājiem ir jāpiekrīt ievērot šeit norādītos noteikumus, kā arī savas valsts likumus. Turklāt mēs lūdzam vietnes lietotājus lietot cieņpilnu valodu un atturēties no jebkādas aizskarošas, naidīgas vai aizskarošas runas iekļaušanas saziņā ar XBTC Club vai citiem mūsu vietnes lietotājiem. Jūs arī nedrīkstat publicēt vai sūtīt jebkādu kaitīgu saturu, piemēram, vīrusus vai ļaunprātīgu programmatūru, kas var kaitēt xBitcoin Capex Club vai citu mūsu lietotāju programmatūrai vai aparatūrai.

Gadījumos, kad xBitcoin Capex App komanda konstatē jebkādus šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumus vai ir pietiekams pamats aizdomām, ka mūsu lietotājs varētu būt izdarījis noziegumu, mēs veiksim atbilstošas darbības. Pēc mūsu ieskatiem xBitcoin Club var iesaistīt varas iestādes, ja lietotāja pārkāpums prasa šādu darbību veikšanu.

Mēs meklējam vislabāko brokeri Jūsu reģionā...